Morros Altés, Isidre

Biografia

Web Els més de 1000 empleats de la plantilla municipal de Manresa durant la República i la Guerra Civil