García Biosca, Isidre

Biografia

 

20/12/1939: Notificació del tinent d’alcalde instructor dels expedients de depuració al guàrdia municipal Isidre García Biosca dels càrrecs dels quals se l’imputa (Arxiu Municipal de Manresa).

 

28/12/1939: Escrit del guàrdia municipal Isidre García Biosca en el qual refusa tots els càrrecs que se li han imputat en l’expedient de depuració (Arxiu Municipal de Manresa).

30/12/1939: Comunicació de l’alcalde de Manresa al guàrdia municipal Isidre García Biosca de l’acord de la Comissió Gestora de la seva separació del servei (Arxiu Municipal de Manresa).

 

Web Cens de manresans privats de llibertat