Pedro Gorina, Pere

17/06/1939: Ofici del jutge instructor de la Inspecció Provincial Veterinària de Barcelona demanant a l’alcalde antecedents polítics i socials del veterinari municipal Pere Pedro Gorina per poder efectuar la seva depuració (Arxiu Comarcal del Bages).