GARCÍA ARIAS, Francisco

(En alguns documents, el seu segon cognom apareix com a Gris o Arcos).

Va néixer el 1909. Treballava de vigilant sanitari interí. El 12 de maig de 1939 va presentar la declaració jurada on explicava que es va afiliar, obligat, a UGT. Respecte als serveis prestats a favor del Glorioso Movimiento Nacional deia que “Propagar en favor del Movimiento Nacional entre los empleados, llegando al fin a estar todos de acuerdo, pues no nos era posible aguantar más a los marxistas”.

El 30 de desembre de 1939, la Comissió Gestora de l’Ajuntament de Manresa va acordar la SEPARACIÓ del servei per ser interí.

El 1946 García Arias treballava a Maquinaria Industrial S.A.