Bosch Pons, Amadeu

Biografia

30/12/1939: Comunicació de l’alcalde de Manresa a l’escrivent Amadeu Bosch Pons de l’acord de la Comissió Gestora de la seva separació del servei (Arxiu Municipal de Manresa).