SALIDO SÁNCHEZ, Félix

Treballava de bomber.

El 1938 va ingressar al Cos de Seguretat Interior. Malgrat que es va acceptar  el reingrés el 30 de juny de 1939,  l’1 d’agost de 1939 va RENUNCIAR a la feina.