Planas Sallés, Josep

Biografia

30/12/1939: Portada de l’expedient de depuració del fuster municipal Josep Planas Sallés, on consta la resolució de separació del servei (Arxiu Municipal de Manresa).

Web Cens de manresans privats de llibertat