CANALS VIVES, Josep

Treballava de guàrdia municipal i estava afiliat a UGT.

Arran dels Fets d’Octubre de 1934  va ser processat i empresonat a la presó de Manresa, al vaixell presó Uruguay i també a la presó Cel·lular de Barcelona, i va quedar en  llibertat el 30 de gener de 1935. També, l’Ajuntament el va suspendre de sou i feina fins al 16 de febrer de 1936. El 1937 l’Ajuntament el va indemnitzar econòmicament per la suspensió anterior. L’1 de març de 1938 va demanar una excedència per un termini màxim de 5 anys.

Acabada la guerra es va exiliar a França; per tant, es va incoar l’expedient de depuració. El 12 de desembre de 1939, el jutge instructor va escriure que

“(…) la no presentación del empleado (…) y su prolongado silencio constituyen un caso flagrante de abandono de destino, que hace innecesaria toda investigación acerca de su conducta anterior, ya que si fuese adicto o simplemente simpatizante con el Glorioso Movimiento Nacional ha tenido tiempo suficiente para demostrarlo presentándose para prestar el servicio que tenia confiado (…)”.

Per tant, el 12 de desembre de 1939 el tinent d’alcalde jutge instructor va formular els càrrecs: “a) Abandono de destino. b) Incumplimiento de la obligación de presentar la declaración jurada (…)”. L’Ajuntament de Manresa va concedir a Canals un termini de 8 dies per presentar documents exculpatoris amb la finalitat de poder seguir la tramitació i la resolució de l’expedient de depuració. El 30 de desembre de 1939 l’Ajuntament de Manresa va acordar la SEPARACIÓ del servei, per trobar-se en “paradero desconocido“.

Documents