Personal cessat

Relació alfabètica d’alguns dels treballadors cessats dels quals es mostra documentació: