CRIADO RIBAS, Miguel

Va néixer a Torremormojón (Palència), el 5 de juliol de 1895. Treballava de vigilant a Inspecció i Salubritat. Es va afiliar a UGT.

Acabada la guerra va restar empresonat al Batalló de Treballadors núm. 134 (Martorell); per tant, no es va presentar a treballar ni tampoc va presentar l’obligatòria declaració jurada.

Un Edicte de l’Ajuntament de Manresa de 19 de desembre de 1939 li va concedir un termini de 8 dies per presentar la declaració jurada i poder seguir la tramitació i resolució de l’expedient de depuració. El 30 de desembre de 1939 l’Ajuntament va acordar la seva SEPARACIÓ.

Web Cens de manresans privats de llibertat