Oller Marrugat, Ramon

Biografia

29/04/1939: Comunicació de l’alcalde de Manresa al vigilant nocturn Ramon Oller Marrugat de l’acord de la Comissió Gestora de la suspensió de sou i feina atès que s’està tramitant el seu expedient de depuració. Finalment Oller serà separat del servei (Arxiu Municipal de Manresa).

30/12/1939: Portada de l’expedient de depuració del vigilant nocturn Ramon Oller Marrugat, on consta la resolució de separació del servei (Arxiu Municipal de Manresa).