PONS VALL, Francesc

Treballava de guarda passeig.

El 15 de maig de 1939 va presentar la declaració jurada, on explicava que “Siempre he sido amante del orden” i  que va ingressar forçós a la UGT l’octubre de 1937.

El 31 de maig de 1939 la Comissió Gestora li va notificar el  cessament de la seva feina tenint en compte que el 18 de juliol de 1939 exercia el càrrec amb caràcter eventual . El 2 de juny de 1939 la Guàrdia Urbana el va qualificar de: “Simpatizante marxista y propagandista antes y durante el Glorioso Movimiento Nacional,(…)”.

El 30 de desembre de 1939 l’Ajuntament va acordar la SEPARACIÓ del servei per ser interí.

Documents