RIERA MAS, Jaume

Pintor.

Acabada la guerra,  l’any 1939,  es trobava, segons l’Ajuntament, en “Paradero Desconocido”. Un Edicte li va concedir un termini de 8 dies per presentar la declaració jurada per poder resoldre l’expedient de depuració.

El 30 de desembre de 1939 l’Ajuntament va acordar la SEPARACIÓ del servei.