Els treballadors que van patir doble depuració

També hi ha funcionaris que van patir un doble procés de depuració; primer durant el període de la República i la Guerra Civil i després als inicis del Franquisme. Cal diferenciar, tanmateix, els treballadors depurats durant la República i la Guerra Civil, perquè el govern municipal els va considerar contraris a la República; aquests en la majoria dels casos van ser reposats en el càrrec i van ser admesos sense cap sanció l’any 1939. I, per l’altra banda, els treballadors municipals sancionats o separats després dels Fets d’Octubre de 1934, una part important dels quals van ser novament separats l’any 1939.