BALIL RIBALTA, Ramon

Havia nascut l’any 1889, era paleta de professió i des del 1916 treballava de bomber.

Amb l’inici de l’expedient de depuració va ser cessat de sou i feina i el 14 de maig de 1939 va presentar una declaració jurada en la qual afirmava que havia estat afiliat a ERC durant 10 mesos i també a UGT, però que no donava suport al “Gobierno marxista“.

El 13 de juny de 1939 la Comissió de Governació el destitueix del seu càrrec, juntament amb altres bombers. El 19 de juny de 1939 la Guàrdia Urbana va emetre un informe secret en el qual deia que la filiació política de Ramon Balil era abans i durant el “Glorioso Movimiento Nacional”: “de Izquierdas”.

El 30 de desembre de 1939 la Comissió Gestora de l’Ajuntament acorda la SEPARACIÓ per ser interí.