Cabanas Jorba, Ermengol

Biografia

30/12/1939: Portada de l’expedient de depuració del conserge Ermengol Cabanas Jorba, on consta la resolució de separació del servei (Arxiu Municipal de Manresa).

Web Els més de 1.000 empleats de la plantilla municipal de Manresa durant la República i la Guerra Civil