La depuració de veterinaris i farmacèutics

Els veterinaris i els farmacèutics també van presentar la declaració jurada al Juzgado Especial de Depuración de Funcionarios Civiles.  Auditoria de Guerra de la 4ª Región Militar. Dels 4 veterinaris, només un va renunciar a la feina obligat per les circumstàncies i els altres 3 van ser admesos.

El farmacèutic Francesc Xavier Cirera Flotats, que el 1933 va ser nomenat inspector farmacèutic del districte fins el 1936 en què va ser cessat, va ser nomenat jutge instructor pel Jefe Provincial de Sanidad per depurar el personal farmacèutic de l’Administració Municipal de Manresa.

Dels quatre farmacèutics que ens consten: Francesc Casanovas Prat va renunciar al càrrec; Francesc Padró Domènec va ser readmès i desconeixem la situació posterior del farmacèutic del Sanatori de La Culla, Josep Mestre Miret. Pel que fa a Baldomer Riu Llobet, director del Laboratori Municipal sabem que va ser suspès de sou i feina el 29 de març de 1939; tot i que, també, ens consta com a readmès.