MARSAL SOLANELLAS, Joan

Va néixer el 1889. Treballava a l’Ajuntament des de 1922 com a vigilant d’Inspecció i Salubritat.

Acabada la guerra no es va presentar a treballar; per tant, el 29 de març de 1939 la Comissió Gestora va acordar suspendre’l de “empleo y sueldo” amb efectes des de l’1 d’abril de 1939.

Un Edicte de l’Ajuntament li va concedir un termini de 8 dies per presentar la declaració jurada amb la finalitat de poder seguir la tramitació i resolució de l’expedient de depuració.

El 30 de desembre de 1939, l’Ajuntament va acordar la seva SEPARACIÓ.