León Garre, Aniceto

Web Els mestres de la República a Manresa