Pons Vall, Francesc

Biografia

15/05/1939: Declaració jurada que Francesc Pons Vall va presentar, obligatòriament, a l’Ajuntament perquè el jutge instructor iniciés la tramitació i resolució del seu expedient de depuració. Pons serà separat del servei (Arxiu Municipal de Manresa).

 

 

31/05/1939: Comunicació de l’alcalde de Manresa al guarda passeig Francesc Pons Vall de l’acord de la Comissió Gestora de cessar-lo de la feina atès que és treballador eventual. Finalment Pons serà separat del servei (Arxiu Municipal de Manresa).