BOTINES BOTIFOLL, Joan

Va néixer el 1896. Treballava de bomber i de paleta per l’Ajuntament. Estava afiliat a  UGT.

Va anar al front i en finalitzar la guerra va ser empresonat en un camp de concentració de Reus. Per aquest motiu, no es va presentar al lloc de treball i, per tant, es va incoar un expedient de depuració. El 4 de juny de 1941 el secretari Carlos Aguilar Mas certificava: “Se acuerda instruir expediente en averiguación de las causas por las cuales no se ha incorporado a su destino el albañil municipal Joan Botinas (…)”. El 16 de juny de 1941 Botines explicava que quan va retornar del camp de concentració, l’Ajuntament va acceptar la seva incorporació al lloc de treball però que, en aquell moment,  ell tenia altres projectes econòmicament millors i que va sol·icitar l’excedència de paleta.

L’Ajuntament no li va concedir l’excedència i, per tant, el 19 d’agost de 1941, va acordar

Se declara cesante y separado del empleo de albañil municipal a Don Juan Botinas Botifoll, por no haberse reintegrado al trabajo cuando le fué ordenado después de su regreso del campo de concentración y haber declarado que no le interesaba continuar al servicio del Ayuntamiento”.

Botines va ser SEPARAT de la feina de paleta, però va continuar exercint de bomber.

Web Cens de manresans privats de llibertat