CARNÉ LUGAN, Genís

Va néixer el 6 de març de 1892. Treballava fent de bomber i fuster “Périto carpintero del retén de bomberos” des de 1928. Estava afiliat a ERC i al sindicat UGT, com la majoria dels treballadors municipals.

D’acord amb la normativa de depuració, el 14 de maig de 1939 Carné va presentar la declaració jurada i l’instructor, el 30 de maig de 1939, va demanar informes a la Guàrdia Municipal sobre la seva conducta político-social. El  jutge instructor va creure que  hi havia culpabilitat i va incoar un expedient de depuració per imposar una sanció. El 20 de desembre de 1939, l’instructor, Juan Ferrer Folch, va disposar

“(…) que se le formule y traslade el pliego de tales cargos que son los siguientes: 1º afiliado a Izquierda Republicana. 2º Se le vio con arma larga y corta durante los primeros días del Movimiento. 3º Amenazó a algunos bomberos porque escuchaban la radio “Verdad”.

Carné va ser acusat d’amenaces per tres companys; però ell va negar tots els càrrecs que li van imputar i va manifestar que

Debido a presiones que me ejercieron y, con ánimo de conservar mi empleo, ingresé en el partido de Izquierda republicana de Cataluña como simple afiliado (…) Es absolutamente falso que (…) llevara arma corta ni larga, pues mis sentimientos de orden son contrarios a toda violencia. (…) El cargo que yo amenazara a algunos bomberos porqué escuchaban radio “Verdad” también es completamente falso e inadmissible (…)”. 

Tanmateix, el 30 de desembre de 1939, la Comissió Gestora va acordar la SEPARACIÓ.

Documents