Golet Callís, Francesc

Biografia

30/12/1939: Portada de l’expedient de depuració del paleta Francesc Golet Callís, on consta la resolució de separació del servei (Arxiu Municipal de Manresa)