GARCÍA BIOSCA, Isidre

Havia nascut el 1904 a Els Prats de Rei. Treballava de guàrdia municipal interí. Es va incorporar a files l’any 1938 i en acabar la guerra va ser internat al camp de concentració d’Aranda del Duero.

El 15 de març de 1939 va presentar la declaració jurada on explicava que es trobava en situació de llibertat provisional al Batalló núm. 117 d’Intendència de Calatayud. En relació a la seva afiliació sindical explicava: “A mediados del año 1937 el Sindicato UGT obligó a sindicarse a todo el personal del Ayuntamiento, siendo el motivo que tuve que sindicarme forzosamente. No habiendo pertenecido nunca a ningun partido ni sindical”.

El 16 de maig la Guàrdia Urbana va emetre una nota informativa que deia: “(…) Informan sus vecinos referente a su conducta político-social ha sido siempre adicto a la política marxista o hombre de confiança de los “Marcet” i a les observacions d’un nou informe emès el 18 de setembre de 1939, la Guàrdia Urbana deia “(…) propagandista a la causa roja (…).”

El 2 de novembre de 1939, l’instructor va fer la proposta de culpabilitat amb els càrrecs següents:

1. Afiliado a Izquierda Republicana; 2º Gran propagandista y adicto a la Causa marxista. 3º Distinguiéndose por su voluntad en registros durante la dominación roja.  (…).”

El 28 de desembre de 1939 Isidre Garcia va trametre una instància a l’alcalde en resposta als càrrecs on explicava “(…) En cuanto a mi filiación a izquierda republicana es completamente falso;  (…) mi entrada a la España Nacional, fué completamente voluntaria (…) referente al tercer apartado sobre mi voluntad en los registros durante la dominación, roja es completamente falso. (…)”

Finalment, el 30 de desembre de 1939,  la Comissió Gestora de l’ Ajuntament va acordar la SEPARACIÓ.

Documents

Web Cens de manresans privats de llibertat