Fornells Clarà, Bartolomé

4/07/1939: Informe de bona conducta que l’Alcalde de Manresa tramet al Jutjat Militar nº 2 de Manresa en relació a l’expedient de depuració del practicant Bartolomé Fornells Clarà incoat pel Juzgado Especial de Depuración de Funcionarios Civiles depenent de l’Auditoria de Guerra. Va ser admès (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

 

27/07/1939: Informe de bona conducta que FET-JONS tramet al Jutjat Militar nº 2 de Manresa en relació a l’expedient de depuració del practicant Bartolomé Fornells Clarà incoat pel Juzgado Especial de Depuración de Funcionarios Civiles depenent de l’Auditoria de Guerra. Va ser admès (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).