Delgado Martínez, Emiliano

Biografia

10/09/1939: Informe de la Guàrdia Urbana, sol·licitat pel jutge instructor, de l’expedient de depuració de Emiliano Delgado Martínez (Arxiu Municipal de Manresa).

 

20/12/1939: Notificació del tinent d’alcalde instructor dels expedients de depuració al guàrdia municipal Emiliano Delgado Martínez dels càrrecs dels quals se l’imputa. Es pot veure que l´únic càrrec és l’ingrés voluntari a l’exèrcit republicà. Delgado va ser separat del servei (Arxiu Municipal de Manresa).

 

30/12/1939: Portada de l’expedient de depuració del guàrdia municipal Emili Delgado Martínez, on consta la resolució de separació del servei (Arxiu Municipal de Manresa).