DOLCET DOLCET, Jaume

Va néixer el 30 de març de 1905. Era funcionari i treballava de guàrdia municipal des de 1930. Va anar voluntari al front i el novembre de 1936 es trobava al Grup Bateries Antiaèries de Montjuic. El maig de 1938 es va incorporar a treballar al Cos de Seguretat Interior.

Acabada la guerra no es va presentar al lloc de treball. Un Edicte de l’Ajuntament de Manresa li concedia un termini de 8 dies per presentar la declaració jurada amb la finalitat de poder seguir la tramitació i resolució de l’expedient de depuració.

El 30 de desembre de 1939 l’Ajuntament va emetre una resolució on acordava la SEPARACIÓ del servei, per trobar-se en “paradero desconocido“.