Introducció

La depuració que va patir el funcionariat de l’Administració va ser un més dels procediments repressius que  va portar a terme el nou Estat franquista.

La depuració municipal va ser l’acció política destinada a eliminar de l’Ajuntament les persones considerades desafectes al nou règim.

Els Ajuntaments, com la resta d’institucions, van portar a terme la seva pròpia  depuració del personal municipal, nomenant un jutge instructor.

L’objectiu principal de la depuració a l’Administració era comprovar la lleialtat política i ideològica dels funcionaris per aconseguir treballadors totalment fidels al nou règim i, al mateix temps, separar i destituir totes les persones considerades desafectes al Nuevo Estado.

La depuració municipal tenia, també,  altres objectius,  com reduir el nombre d’empleats i, per tant, la reducció del pressupost municipal, i premiar amb les noves contractacions persones considerades afectes al nou règim. Aquest procés de depuració es va portar a terme, principalment, durant  l’any 1939,  i va suposar l’acomiadament de treballadors i treballadores dels Ajuntaments i la contractació de nou personal, on prevaldran els criteris ideològics i de lleialtat al nou règim per sobre dels criteris professionals.

A més de la depuració portada a terme des de l’Ajuntament, tots els funcionaris es van veure obligats a presentar, també, davant el Juzgado Especial de Depuración de Funcionarios Civiles, depenent de l’Auditoria de Guerra, una declaració jurada sobre les seves activitats abans i després del 18 de juliol de 1936.  Després, el Juez Militar de la Auditoria de Guerra demanava informes a l’Ajuntament, a la Guàrdia Civil  i a FET-JONS (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista). A partir de la declaració jurada i els informes presentats l’instructor tramitava i resolia els expedients oberts als funcionaris. Si l’expedient es resolia positivament el treballador es podia reintegrar al lloc de treball. En canvi, si l’instructor veia indicis de responsabilitat criminal es comunicava a l’Auditoria de Guerra, perquè si es considerava oportú, s’obrís un sumari contra l’encausat. En el cas de la nostra ciutat, el Jutjat Militar núm. 2 de Manresa va ser l’encarregat d’incoar aquests expedients de depuració.