Dalmau Arañó, Bonaventura

Biografia

17/04/1939: Informe del cap de la Guàrdia Urbana adreçat al Jutjat Militar sobre Bonaventura Dalmau Arañó (Arxiu Comarcal del Bages).

1939: Diligències realitzades pel tinent alcalde instructor dels expedients de depuració, que consten en l’expedient de Bonaventura Dalmau Arañó. Es pot llegir la proposta de culpabilitat i els càrrecs que s’imputen a Dalmau (Arxiu Municipal de Manresa).

 

30/12/1939: Comunicació de l’alcalde de Manresa al professor de l’Escola d’Arts i Oficis Bonaventura Dalmau Arañó de l’acord de la Comissió Gestora de la seva separació del servei (Arxiu Municipal de Manresa).