Canals Vives, Josep

Biografia

30/12/1939: Portada de l’expedient de depuració del guàrdia municipal Josep Canals Vives, on consta la resolució de separació del servei (Arxiu Municipal de Manresa).