Portada

Aquest web conté  el cens dels  més de 600 treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Manresa que van perdre la feina els primers anys del franquisme i també el cens del personal readmès.  També es poden consultar totes les persones de la plantilla municipal que van patir, a més de la depuració, la repressió franquista: execució, empresonament, exili.

També s’hi explica com es va portar a terme el procés de depuració en general, la seva finalitat i la legislació que la va regular, i com es va realitzar la depuració a l’Ajuntament de Manresa. Podeu consultar les xifres de la depuració a l’Ajuntament i  la biografia de les 88 persones separades, relacionada sobretot amb el procés de depuració que van patir. Així mateix podeu conèixer la depuració del personal sanitari que treballava per al consistori i,  també, podeu consultar la relació de funcionaris que van patir una doble depuració durant la  República i durant el franquisme. Finalment, podeu consultar els documents més rellevants. En els apartats de documents del personal separat, dels treballadors cessats, dels admesos i del personal sanitari, trobareu llistes alfabètiques del personal municipal del qual es mostren documents i també els enllaços amb altres webs de memoria.cat.

La depuració de l’Ajuntament de Manresa en xifres

87 TREBALLADORS  I 1 TREBALLADORA  SÓN SEPARATS DE LA FEINA.

63 TREBALLADORS I 6 TREBALLADORES SÓN CESSATS PERQUÈ ESTAN A LA PRESÓ O A L’EXILI.

450 PERSONES PERDEN LA FEINA PERQUÈ SÓN EVENTUALS. EL 30% SÓN DONES.

TOTAL:   607 depurats.