Cuenca Escudé, Josep

Biografia

11/05/1939: Declaració jurada que Josep Cuenca Escudé va presentar, obligatòriament, a l’Ajuntament perquè el jutge instructor iniciés la tramitació i resolució del seu expedient de depuració. Cuenca serà separat del servei (Arxiu Municipal de Manresa).