Treballadors separats després dels Fets d’Octubre de 1934

Com a conseqüència del Fets d’Octubre de 1934 van ser suspesos de sou i feina des del 7 d’octubre de 1934 fins al 16 de febrer de 1936, 19 treballadors (tots ells seran indemnitzats en el pressupost de 1937). En el quadre podem veure si van ser empresonats com a conseqüència dels Fets d’Octubre i quina va ser la seva situació a l’inici de la Dictadura.

 

RELACIÓ DE TREBALLADORS SUSPESOS DE SOU I FEINA L’OCTUBRE DE 1934, INDICANT SI VAN PATIR PRESÓ PER AQUESTS FETS I SITUACIÓ A PARTIR DE FEBRER DE 1939

NOM OCTUBRE 1934 1939
Brunet Claris, Ramon EXILIAT/CESSAT
Call Jordà, Antoni
Canals Vives, Josep EMPRESONAT EXILIAT/SEPARAT
Catllà Vendrell, Joan SEPARAT
Dueso Fernández, Joan EMPRESONAT EXILIAT/CESSAT
Espelt, Josep
Graells Escolà, Josep EXILIAT/CESSAT
Homs Montserrat, Marià EMPRESONAT SEPARAT
Juvells Bisbal, Josep CESSAT
Masana Casajuana, Rafel
Masats Tàpias, Joan EMPRESONAT SEPARAT
Pal Visa, Josep EMPRESONAT EMPRESONAT
Pallissa Garriga, Pere EMPRESONAT SEPARAT
Planas Sallés, Josep PROCESSAT EMPRESONAT/SEPARAT
Sallés Serra, Antoni SEPARAT
Selga Giralt, Josep
Selvas Comallonga, Josep EMPRESONAT BATALLÓ T./SEPARAT
Valls Gassó, Jaume EMPRESONAT MORT AL FRONT
Vilalta Grau, Pere

També van ser empresonats pels Fets d’Octubre Ramon, Sanz Ibarz, Josep Torra Pujol i Joaquim Amat-Piniella. No tenim constància documental de la seva probable suspensió de sou i feina. Joaquim Amat-Piniella va ser reposat en el càrrec de secretari especial de l’Alcaldia el 18 de febrer de 1936.