Pallissa Garriga, Pere

Biografia

30/12/1939: Portada de l’expedient de depuració del guàrdia municipal Pere Pallissa Garriga, on consta la resolució de separació del servei (Arxiu Municipal de Manresa).