ORIOL BONJORN, Antoni

Era natural de Sallent, on va néixer el 30 de maig de 1896. Treballava d’agutzil. També era músic i professor d’orquestra. Estava afiliat a ERC i a Estat Català i sindicalment a la CNT.

El 30 de gener de 1939 va marxar a  França, però va retornar, al cap de pocs dies, per Irun. Va ser traslladat a Barcelona i empresonat a la Model. Va sortir en llibertat l’endemà i per no disposar del salconduit es va quedar a viure amb la seva germana.

L’abril del 1939 va tornar a ser detingut.  Va ser jutjat en consell de guerra, acusat d’ Auxilio a la Rebelión i condemnat a 12 anys i 1 dia de reclusió temporal, pena commutada a 6 mesos i 1 dia de presó menor. Va romandre a la Model de Barcelona fins al desembre de 1939 que va ser traslladat a la presó de Manresa.

El 30 de desembre de 1939 l’Ajuntament va acordar la seva SEPARACIÓ perquè era interí.

Va obtenir la llibertat provisional l’agost de 1941.

Web Cens de manresans privats de llibertat