Bibliografia

ALOY, Joaquim ; SARDANS, Jordi. La República (1931-36).  Volum I.  Manresa: Parcir, 1990 (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).

ALOY, Joaquim ; SARDANS, Jordi. La República (1931-36).  Volum II.  Manresa: Parcir, 1991 (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).

ALOY, Joaquim ; SARDANS, Jordi ; GASOL, Pere. La Guerra Civil (1936-39). Història gràfica de Manresa,  Volum I.  Manresa: Parcir, 1992 (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).

ALOY, Joaquim ; FONS, Ramon; GASOL, Pere. La Guerra Civil (1936-39). Història gràfica de Manresa,  Volum II.  Manresa: Parcir, 1993 (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).

ALOY, Joaquim ; BASIANA, Jordi ;  GASOL, Pere. Papers Catalans Espoliats. Manresa,  Zenobita Edicions, 2007.

BRUGUERA i CORTADA, Miguel. El tribunal de depuració de responsabilitats polítiques del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (1939-1941). Revista Gimbernat 2008. Es troba digitalitzada a https://www.raco.cat/

COMAS, Francesc. 150 anys d’una institució. Casa Caritat. Manresa 1859-2009. Manresa: Fundació Cots, 2009.

FINESTRES,  Jordi. Futbol i ciutadania. Centre d’esports Manresa (1906-2006). Manresa: Centre d’Esports Manresa, 2006.

FINESTRES, Jordi ;  PUSÓ Pere Joan. Historia del centre d’esports Manresa.  Centre d’Esports Manresa, 1997.

GARCIA CASARRAMONA, Gal·la. L’Orde hospitalari de Sant Joan de Déu. 75 anys a Manresa (1932-2007). Manresa: Germans de Sant Joan de Déu. 2007.

GIL GARRUSTA, Marc. La instauració del règim franquista a l’Ajuntament de Barcelona: depuració i reconfiguració  de l’Administració Municipal. Tesi doctoral 2015 (Consultada per  internet 2017).

GIL GARRUSTA, Marc. Barcelona al servei del Nuevo Estado. Depuració a l’Ajuntament durant el primer franquisme. Vic: Eumo Editorial, 2017.

GUERRERO SALA, Lluís. La Clínica Sant Josep. Un compromís amb Manresa (1929-2011). Manresa: Col·legi Oficial de Metges, 2011.

LÓPEZ ESTEVE, Manel.  Els fets del 6 d’octubre de 1934. Annex II Fets Octubre (Pdf).

MAS, Josep.  75 anys d’atletisme a Manresa (1922-1997) Manresa: Club Atlètic Manresa, 1997.

MAS, Josep ; COMAS,  Francesc. 50 anys del club Atlètic Manresa. Manresa:  Zenobita Edicions, 2006.

MAS SANTACREU, Ignasi. Lluís Mas Pons: memòria d’un emboscat. Manresa: Ajuntament de Manresa,  2006.

TORRAS SERRA, Marc.  Un hospital de 750 anys. Hospital de Sant Andreu de Manresa. Manresa: Zenobita, 2010.

ROTLLAN, Armand.   La sanitat a Manresa, 1876-1976. Manresa: Centre d’Estudis del Bages. Angle Editorial, 1998.

SOLÉ i SABATÉ Josep M. La repressió franquista a Catalunya (1938-53). Volum 5. Barcelona: Edicions 62, 1985. (Col·lecció Catalunya sota el franquisme).

 

HEMEROTECA

Diari El Pla de Bages. Es troba digitalitzat a Arxiu de revistes catalanes antigues.

Diari El dia. Es troba digitalitzat a Arxiu de revistes catalanes antigues.

BOE ( Consulta de la legislació  per internet).

 

WEBS

ALERT, Josep. Cens de refugiats a Manresa durant la Guerra Civil. Els protagonistes d’una història oblidada. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2015.

ALERT, Josep ; PARCERISAS, Conxita ; PONS, Joan Albert. Cens de manresans privats de llibertat. Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2012.

ALOY, Joaquim ; BASIANA, Jordi ; GASOL, Pere. La República a Manresa en un clic (1931-1936). Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2006 (revisió 2010).

ALOY, Joaquim ; BASIANA, Jordi ; GASOL, Pere.  La repressió franquista a Manresa en la veu de les víctimes. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2009.

ALOY, Joaquim ; GASOL, Pere. Joves i republicans. La República a Manresa (1931-1936). Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2002 (revisió 2012).

ALOY, Joaquim ; BASIANA, Jordi ; CASTILLA, Pep ; GASOL, Pere ; LUJÁN, Oriol. El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959). Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2011.

ALOY, Joaquim. Joaquim Amat-Piniella. Escriptor i intel·lectual manresà (1913-1974). Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2004 (revisió i ampliació 2010).

ALOY, Joaquim ; GASOL, Pere. Les repressions de la guerra i la postguerra a Manresa. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2008.

ALOY, Joaquim ; GASOL, Pere. Els bombardeigs franquistes a Manresa (1938-39). Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2005 (revisió i ampliació 2008).

ALOY, Joaquim. Entrevista a Tomàs Mercadal. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2014.

BOTIFOLL BENASAT, Carme. Els més de 1.000 empleats de la plantilla municipal de Manresa durant la República i la Guerra Civil (1931-39). Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2018.

GARCÍA COMAS, Joaquim. Recuperació d’una entrevista a l’arquitecte municipal Pere Armengou Torra. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2007 (renovació 2009).

PARCERISAS, Conxita. Les dones manresanes: guerra civil i repressió. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2012.

PARCERISAS, Conxita ; FONT, Lluïsa. Blog Manresanes que han fet història. Premi Regió 7 de Comunicació 2017.

SERRA, Joan Maria. Els mestres de la República a Manresa. Trajectòries, pedagogies i depuracions. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2012.

Els morts de la Guerra Civil a Manresa (1936-1939). Manresa, 2006.

Vivències del temps de la Guerra a Manresa (1936-39). Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2014.

 

ARXIUS

Arxiu Comarcal del Bages (ACB).

Arxiu Municipal de Manresa (AMM).

Arxiu Històric Col·legi de Metges de Barcelona.

Arxiu del Govern Civil de Barcelona (AGC).

Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona (ATMTT).

Archivo Histórico Nacional (AHN): Causa General de Manresa (online).

Biblioteca de Catalunya (BC).