SALLÉS SERRA, Antoni

Va néixer el 1891. Treballava de conserge de la piscina municipal des de l’1 de febrer de 1932.

Acabada la guerra, el 13 de febrer de 1939, va demanar el reingrés a la feina. El 21 de maig de 1939 va presentar la declaració jurada on explicava que va fer serveis a favor del Glorioso Movimiento Nacional amagant unes campanes i canelobres de la Basílica de Santa Maria (La Seu).

El 30 de desembre de 1939 la Comissió Gestora va acordar la SEPARACIÓ del servei per ser interí.