La depuració de llevadores, practicants i infermeres

Les llevadores, les infermeres i els practicants van presentar, també,  la declaració jurada al Juzgado Especial de Depuración de Funcionarios Civiles de Auditoria de Guerra de la 4ª Región Militar

Les dues llevadores del Dispensari municipal: Filomena Davesa Rafart i Dolors Torra Pla van ser admeses. També la llevadora de l’Hospital, Atanàsia Vilajoana Pintó.

Un dels practicants del Dispensari municipal va ser admès però amb sanció. Ens referim a Bartomeu Fornells Clarà que va ser sancionat a la inhabilitació per exercir càrrec directiu i postergació durant tres anys. Joan Dueso Fernández va ser cessat perquè no es va presentar a treballar ja que es va exiliar.

Pel que fa a les infermeres ens consta com a admesa Irene Pagès Soler. Hem de tenir en compte que les infermeres que van treballar durant la guerra a l’Hospital i al Sanatori de la Culla no van ser admeses, perquè, a partir d’aquest moment,  van ser les Ordes religioses qui novament es van fer càrrec d’aquestes tasques, com es pot veure en l’escrit de la Comandancia Militar de Manresa a l’alcalde el 18 de febrer de 1939 on es diu:

“(…) concedo  la autorización necesaria para que las Rdas. Hijas de San Vicente de Paul puedan hacerse cargo nuevamente del cuidado de los enfermos del Hospital civil de San Andrés, del que habían sido ignominiosamente desposeidos por el Ayuntamiento del Frente Popular (…)”

El 24 de febrer de 1939 el Germà Provincial de l’Orde dels Germans de Sant Joan de Déu va tornar a Manresa per reclamar al Comandant Militar de Manresa el Sanatori i instal·lar-hi de nou la comunitat:

El Rdo. Hermano Superior de la mencionada Comunidad ha estado en esta Alcaldia solicitando posesionarse nuevamente del Sanatorio y de los servicios para continuar prestándolos como antes (…)”.