CUENCA ESCUDÉ, Josep

Va néixer el 1879. Treballava de vigilant sanitari a Inspecció i Salubritat. Era interí.

L’ 11 de maig de 1939 va presentar la declaració jurada en la qual deia que es va afiliar a ERC, l’any 1934,  per poder tenir feina.  El 30 de desembre de 1939, la Comissió Gestora de l’Ajuntament va acordar la SEPARACIÓ, per ser interí.

Documents