MARTÍ FALCÓ, Josep

Va néixer l’any 1869. Havia estat guàrdia civil i quan es va retirar l’any 1916 va entrar a treballar a l’Ajuntament de guàrdia municipal. El 6 d’abril de 1938 va ser nomenat cap dels guarda passeig.

L’11 de maig de 1939, Martí va presentar la declaració jurada on deia que es va afiliar, de manera forçosa, a UGT. El 31 de maig de 1939, la Comissió Gestora va acordar “declarar a Vd. cesante del empleo de guarda-paseos, teniendo en cuenta que el 18 de julio de 1936 lo ejerció con carácter eventual(…)”.  El 2 de juny de 1939, la Guàrdia Urbana va emetre un informe on deia que Martí era  simpatitzant del Partit Socialista i a l’apartat d’observacions deia que era “Propagandista marxista”.

El 30 de desembre de 1939, la Comissió Gestora va acordar la SEPARACIÓ del servei per ser interí.

Documents