Les xifres de la depuració franquista a l’Ajuntament de Manresa

Durant tot el període republicà, com a mínim 1.012 persones van treballar a l’Ajuntament de Manresa.

Tanmateix, per analitzar l’impacte que la repressió franquista i, en concret, la depuració va tenir en el personal de l’Ajuntament partim de la xifra de 838 treballadors, un cop eliminades les persones mortes (víctimes de la repressió republicana, al front o de mort natural), les jubilades i les que, per motius diversos, no són sotmeses a la depuració l’any 1939.

QUANTES D’AQUESTES 838 PERSONES PERDEN LA FEINA L’ANY 1939?

  1. En primer lloc, d’acord amb la normativa aprovada pels franquistes durant la guerra civil, la Comissió Gestora Provisional de l’Ajuntament de Manresa va cessar, el 7 de febrer de 1939, tot el personal nomenat des del 18 de juliol de 1936 i fins al 24 de gener de 1939:

Per aquesta raó 450 treballadors i treballadores perden la feina perquè són eventuals i han estat contractats durant la guerra (vegeu Cens de les persones cessades per haver estat contractades durant la guerra).

 

  1. En segon lloc, la normativa de la depuració obligava a la presentació de la declaració jurada per iniciar els tràmits de la depuració. Totes les persones que no la presentaven eren cessades. Això vol dir que el personal que, a partir de 1939, es trobava a la presó, als camps de concentració, als batallons de treballadors o a l’exili i, per tant, no va presentar la declaració jurada va ser cessat. S’inclou, també, les 5 persones executades al Camp de la Bota:

L’aplicació d’aquesta normativa comporta que 69 treballadors són cessats de la seva feina perquè es troben empresonats o a l’exili l’any 1939 (vegeu Cens de personal cessat).

 

  1. De totes les persones que van presentar, l’any 1939, la declaració jurada, la Comissió Gestora Provisional, seguint la normativa de la depuració, va obrir expedients de depuració la resolució dels quals va comportar que:

88 persones van ser separades de la feina (vegeu Cens de personal separat i destituït).

AQUESTES ACTUACIONS VAN COMPORTAR QUE DELS 838 TREBALLADORS, 607 VAN PERDRE LA FEINA A L’AJUNTAMENT

 Per tant, 231 persones són readmeses durant les primeres setmanes de la dictadura, 9 d’elles però, amb sanció (vegeu Cens de treballadors readmesos).