ROQUETA COMELLAS, Sebastià

Va néixer l’any 1909. Treballava de guàrdia municipal.

Va anar voluntari al front però va retornar a casa fins que va ser cridada la seva lleva.

Acabada la guerra, el 20 de maig de 1939, va presentar la declaració jurada.  El 18 de setembre de 1939  la Guàrdia Urbana va trametre un informe a l’instructor que deia “(…) El individuo de referencia era de ideas marxistas sin saber haya hecho ningún acto voluntario. Es de conducta regular(…)”.

El 7 de novembre de 1939 l’instructor va considerar-lo culpable i, per tant, es va incoar l’expedient depurador. El 20 de desembre de 1939 es van notificar els càrrecs a Roqueta: afiliat a ERC, ingrés voluntari a l’Exèrcit roig i simpatitzant marxista. El mateix dia va fer un escrit per defensar-se dels càrrecs abans esmentats, negant que hagués estat afiliat a ERC, només era soci del Ateneo Obrero Manresano des de l’any 1926 i tampoc no es considerava simpatitzant marxista.

El 30 de desembre de 1939  l’Ajuntament va acordar la SEPARACIÓ del servei.