Carné Lugan, Genís

Biografia

14/05/1939: Declaració jurada que Genís Carné Lugan va presentar, obligatòriament, a l’Ajuntament perquè el jutge instructor iniciï la tramitació i resolució del seu expedient de depuració. Carné serà separat del servei (Arxiu Municipal de Manresa).

 

30/12/1939: Portada de l’expedient de depuració del bomber i fuster Genís Carné Lugan, on consta la resolució de separació del servei (Arxiu Municipal de Manresa).

30/12/1939: Comunicació de l’alcalde de Manresa al fuster i bomber Genís Carné Lugan de l’acord de la Comissió Gestora de la seva separació del servei (Arxiu Municipal de Manresa).

30/12/1939: Escrit de descàrrec de Genís Carné Lugan adreçat al jutge instructor de l’expedient de depuració respecte a les imputacions que aquest va formular (Arxiu Municipal de Manresa).