Serra Vilarasau, Víctor

 

Web la repressió franquista a Manresa en la veu de les víctimes