BERTRAN MONSECH, Jaume

Era funcionari i treballava d’inspector a les Oficines de Salubritat.

El 19 d’octubre de 1936 va ser regidor de l’Ajuntament per ERC i formava part de la Comissió de Seguretat Interior i Comunicacions. Va anar al front i, un cop finalitzada la guerra, Jaume Bertran no es va incorporar al seu lloc de treball ni va presentar la declaració jurada obligatòria.

Un Edicte de l’Ajuntament de Manresa, de 19 de desembre de 1939, feia saber que tenia un termini de 8 dies per presentar documents exculpatoris amb la finalitat de poder seguir la tramitació i resolució de l’expedient de depuració.  El 30 de desembre de 1939,  l’Ajuntament va acordar la seva SEPARACIÓ.