CASAJUANA GROS, Daniel

Era treballador interí de l’Ajuntament i feia de vigilant sanitari. Estava afiliat a la CNT i a ERC.

Durant el procés de depuració la Guàrdia Municipal va emetre, el 8 d’agost de 1939, un informe en el qual deia “Este individuo es un propagandista marxista y simpatizante al Frente Popular”.

La Comissió Gestora de l’Ajuntament va resoldre, el 30 de desembre de 1939, la SEPARACIÓ perquè era interí.

Documents