Bertran Casas, Jaume

 

Biografia

30/03/1939: Comunicació de l’alcalde de Manresa al guarda d’aigües potables Jaume Bertran Casas de l’acord de la Comissió Gestora de la suspensió de sou i feina atès que s’està tramitant el seu expedient de depuració. Finalment Bertran serà separat del servei (Arxiu Municipal de Manresa).