Cortina Sanfeliu, Joan

Biografia

24/07/1939: Instància de Joan Cortina Sanfeliu demanant que es puguin adjuntar a la seva anterior instància, en la que demanava el reingrès a la feina de vigilant sanitari, certificats de persones addictes a la  Causa Nacional. (Arxiu Municipal de Manresa).

Juliol 1939: Certificats de testimonis declarant a favor de Joan Cortina Sanfeliu. Els documents van ser incorporat a l’expedient de depuració de Cortina, però aquest finalment va ser separat del servei (Arxiu Municipal de Manresa).

 

30/12/1939: Comunicació de l’alcalde de Manresa al vigilant sanitari Joan Cortina Sanfeliu de l’acord de la Comissió Gestora de la seva separació del servei (Arxiu Municipal de Manresa).