Santamaria Clapers, Valentí

 

Web Els mestres de la República a Manresa