TORRELLA TOLDRÀ, Miquel

Va néixer a Manresa el 27 d’octubre de 1912.  Era guàrdia municipal.

El 1936 va marxar de voluntari al front al Grup de Bateries Antiaèries Montjuïc, va retornar a Manresa i el maig de 1937 es va reincorporar novament al front.

El 18 de setembre de 1938 va ser empresonat al camp de concentració de Medina de Rioseco (Valladolid).  Va ser jutjat en consell de guerra, acusat d’Auxilio a la Rebelión i condemnat a 12 anys i 1 dia de reclusió temporal, pena commutada a 6 anys i 1 dia de presó major.  Després va estar a la presó provincial de Valladolid, va obtenir la llibertat condicional el 15 de maig de 1941 i aleshores va ser desterrat a Hostalric. Va estar, per tant, 3 anys, 2 mesos i 11 dies empresonat.

Quan es van iniciar els tràmits per  procedir a la depuració, Miquel Torrella no va presentar la declaració jurada perquè es trobava en “paradero desconocido.” . 

Un Edicte li va concedir un termini de 8 dies per presentar la declaració jurada i poder resoldre l’expedient de depuració.

L’Ajuntament va acordar la seva SEPARACIÓ el 30 de desembre de 1939.

Web Cens de manresans privats de llibertat